0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

SONDAZH I ZBATIMIT TE TREGUT TE PERBASHKET RAJONAL (KPI – Treguesit kryesore te performances)

Duke filluar nga vjeshta e 2021, WB6 CIF do të nisë një studim mbi treguesit kryesorë të performancës dhe zbatimin e AP të Tregut të Përbashkët Rajonal që do të kryhet çdo gjashtë muaj. Anketa do të përbëhet nga dy pjesë. I pari - Treguesit kryesorë të performancës duhet të kapin tendencat e fundit në ekonomitë e vendeve të WB6 në lidhje me zhvillimet afatshkurtra ekonomike dhe financiare, potencialet dhe pengesat, si dhe pritjet e kompanive për periudhën në vijim. Pjesa e dytë synon mbledhjen e informacionit nga komuniteti i biznesit në lidhje me zbatimin e masave dhe aktiviteteve të përcaktuara në planin e veprimit për Tregjet e Përbashkëta Rajonale në Ballkanin Perëndimor (dmth. Përparimi në realizimin dhe arritjet e masave dhe aktiviteteve në planin e veprimit CRM).

Kontributi i kompanisë suaj do të na ndihmojë ne dhe krijuesit e politikave përmes kontributit tuaj për të formuar masat e sakta dhe për të përshpejtuar aktivitetet në drejtimin e duhur, të cilat nga ana e tyre duhet të krijojnë një mjedis më të mirë për të bërë biznes. Ju lutemi kontribuoni në aktivitet duke marrë pjesë në Anketim. Ju lutemi, merrni kohë dhe përgjigjuni të gjitha pyetjeve, kontributi juaj është i rëndësishëm.

JU FALEMINDERIT PER BASHKEPUNIMIN