0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

ISTRAŽIVANјE O KLjUČNIM POKAZATELjIMA PERFORMANSI I SPROVOĐENјU ZAJEDNIČKOG REGIONALNOG TRŽIŠTA

Komorski investicioni forum ZB6 početkom jeseni 2021. godine pokreće istraživanje o klјučnim pokazatelјima performansi i sprovođenju Akcionog plana Zajedničkog regionalnog tržišta. Istraživanje će se sprovoditi polugodišnje i sastojaće se iz dva dijela. Prvi dio – Klјučni pokazatelјi performansi će predstaviti najnovije trendove u privredama zemalјa Zapadnog Balkana, posebno kratkoročne ekonomske i finansijske pokazatelјe, potencijale i prepreke, kao i očekivanja kompanija u narednom periodu. Drugi dio se odnosi na prikuplјanje informacija od poslovne zajednice, relevantnih za sprovođenje mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Zajedničko regionalno tržište (npr. napredak u realizaciji i ostvarenju mjera i aktivnosti u Akcionom planu Zajedničkog regionalnog tržišta).

Učešće vaše kompanije će pomoći nama i kreatorima politika u oblikovanju pravih mjera i ubrzavanju aktivnosti u pravom smjeru, što će doprinijeti stvaranju bolјeg poslovnog okruženja. Molimo vas da doprinesete ovoj aktivnosti učešćem u anketi. Molimo vas da odgovorite na sva pitanja, jer su nam vaše smjernice važne.  


ZAHVALjUJEMO NA SARADNјI!